Åndelig vejledning og medvandring

Åndelig vejledning har været praktiseret igennem hele kirkens historie. Der findes forskellige traditioner for åndelig vejledning, men princippet er det samme. At en mere erfaren bror eller søster tager dig i hånden og går med dig et stykke af vejen. Og støtter og opmuntrer dig i dit liv som en Jesu Kristi discipel. Vi hverken kan eller skal gå alene. Hvis du har lyst til det og føler behov for det, vil jeg gerne tilbyde dig at være en sådan medvandrer. Jeg har været kristen hele mit liv og qua min præsteuddannelse og -erfaring og qua min livserfaring kan jeg være din åndelige coach og sparringspartner.

Let dit hjerte

Nogle af de tungeste byrder, vi kan bære rundt på, er hjertets byrder. Følelser af skyld og skam. Følelser af urenhed og uværdighed. Og det forfærdelige er, at vi ofte viger tilbage for at benytte os af muligheden for at få lettet vort hjerte. Vi skammer os over vores skam. Vi synker dybere og dybere ned. Vi prøver at opretholde en facade. Spille glade. Munden smiler måske. Men øjnene kan ikke lyve. Jesus Kristus kom netop for at bære vore byrder af skyld og skam. Han opfordrer os til at komme til ham med vore byrder. En af de ting, som beklageligvis forsvandt fra de evangeliske kirker med reformationen var skriftestolen. Muligheden for helt konkret at få lov at lette sit hjerte og sige sandheden til en præst, som var underlagt tavshedspligt. Men selv om vi ikke har en gammeldags skriftestol, kan vi stadig få lov at skrifte. Som præst kan jeg tilbyde dig denne enestående hjælp.