Lev indefra Få orden i dit indre liv Få orden i dit ydre liv
 
 
 
Din kerne

Mennesket er et ophøjet væsen. Kun lidt ringere end Gud står der i Bibelen. Vi er ikke bare et tilfældigt produkt af stof og tid, ikke bare en krop med avancerede funktioner. Vi er skabt i Guds billede.

Det betyder, at vi har en sjæl. Eller rettere, vi er levende sjæle. Bevidstheden om denne storhed er en vigtig forudsætning for udvikling og personlig vækst. Det betyder, at vi skal begynde med at søge indad. Og blive klar over, hvem vi er. Erkende, at vores identitet ikke ligger i noget ydre. Vores krop, vores anstrengelser, vores besiddelser. Men i det, som vi er, forud for alt det ydre.

Det klassiske åndelige råd går i stedet ud på netop dette: at blive, møde sit indre.Hic locus sanctus est (dette sted er helligt) hedder det hos mange mystikere. (Ove Wikström: Til langsomhedens pris s.78)

"Den store mester kommer, fuldkærlig er hans id, han sidder ved smeltediglen og lutrer sølvet med flid. Det øjeblik han venter og agter kærlig på, når klarlig hans eget billed vil dybt i sølvspejlet stå. Den store mester kommer, som smelter sjæl og sind, han sidder ved hjertegruben, han ser i sjælene ind. Og har i hjertedybet sit billed klart han set, så glædes den høje mester, så er hans gerning alt sket." (B.S.Ingeman)

Nøglen til at kunne ændre sig ligger i den subtile viden om, hvem man er, hvad man vil, og hvad man sætter pris på. (Covey: 7 gode vaner s.108)

Mennesker kan ikke leve med ændringer, hvis der ikke er en fast og stabil kerne inden i dem, som ikke ændrer sig. (Covey s.108)