Tanken bag

Kristendommen, hvis den er ægte, er ikke primært et læresystem eller et sæt etiske leveregler. Den er liv. En levende tro og et levet liv. En levende relation mellem Gud og mennesker, som er skabt i Hans billede og genløst til at være hans børn.

En kristen er et helt menneske. Og hele bliver vi først når Guds Ånd tager bolig i vore hjerter og begynder sin gode gerning i og med os. En af de gamle kristne mystikere har sagt, at målet med en kristens liv er at blive fyldt af Ånden. Kun derved kan vi vokse til det mål af vækst, hvor vi kan rumme Kristi fylde, som det så smukt hedder i et af Paulus´ breve.

At være i Åndens skole er noget af det mest spændende og udviklende, der findes. Det er ikke altid nogen let skole. Til tider oplever vi den urimeligt hård. Men Gud ved hvad han gør. Og han tænker meget længere og dybere end vi gør. Uanset, hvad der sker med os, må vi forsøge at holde fast i, at vi er elskede af Gud. Også i tider og situationer, hvor vi kan føle og opleve det, som om han har glemt os eller direkte vendt sig bort fra os.

Jeg kalder det her på denne hjemmeside for Åndens værksted. Vi er leret i Guds hånd. Vi er som en diamant, der skal slibes. Vi er som en plante i den gode gartners hånd.